So sánh sản phẩm

Nhập từ khóa của bạn

Ý kiến khách hàng

Ý kiến khách hàng

THS. ĐOÀN THỊ THANH HƯƠNG - CỐ VẤN PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN VỀ NGỮ PHÁP - vào lúc 19:41:59 PM - 31/08/2020

Giảng viên Khoa Ngoại ngữ, Đại học Hoà Bình, Hà Nội

THS. NGUYỄN THỊ VÂN KHÁNH - CỐ VẤN CHUYÊN MÔN PHỤ TRÁCH KỸ NĂNG ĐỌC - vào lúc 19:40:28 PM - 31/08/2020

Giảng viên Khoa Tiếng Anh, Đại học Công nghiệp Hà Nội

THS. HOÀNG THU HẰNG - CỐ VẤN CHUYÊN MÔN PHỤ TRÁCH KỸ NĂNG NGHE - vào lúc 19:38:23 PM - 31/08/2020

Nguyên Trưởng Khoa Tại chức Tiếng Anh;
Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Đại học Hà Nội.

TS. NGÔ VĂN GIANG - CỐ VẤN PHỤ TRÁCH KĨ NĂNG NÓI - vào lúc 19:36:27 PM - 31/08/2020

Phó Trưởng Khoa Tiếng Anh, Đại học Hà Nội

TS. LƯU LAN PHƯƠNG - CỐ VẤN PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN KĨ NĂNG VIẾT - vào lúc 19:33:22 PM - 31/08/2020

Phó Trưởng khoa Khoa Sau đại học, Đại học Hà Nội

NGÀI JAMES SWIDERSKI - CỐ VẤN CHIẾN LƯỢC, CỐ VẤN PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN VỀ PHÁT ÂM - vào lúc 19:28:24 PM - 31/08/2020

Cựu Chủ tịch Lập pháp Hạ viện Hoa Kỳ

ThS. NGUYẾN THỊ HẠNH - GIÁM ĐỐC CHUYÊN MÔN - vào lúc 10:00:54 AM - 31/08/2020

Chủ nhiệm Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hòa Bình, Hà Nội;
Nguyên Giảng viên tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội;
Nguyên Chuyên gia điều phối khu vực miền Bắc tại Đề án Ngoại ngữ quốc gia.

Chat Facebook