So sánh sản phẩm

Nhập từ khóa của bạn

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI ÚC

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI ÚC

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI ÚC

Học sinh Việt Nam có thể chọn học ở 2 loại trường sau đây tại Úc: công lập và tư thục. Trong khối tư thục, có sự khác biệt khá lớn giữa trường nội trú và trường bán trú. Các trường giảng dạy chương trình bang của Úc hoặc chương trình Tú tài Quốc tế. Các trường cũng có nhiều chương trình cho học sinh quốc tế có mong muốn đậu vào các đại học hàng đầu.


1. Trường phổ thông công lập

- Chi phí hợp lý.
- Một số trường có giảng dạy chương trình Tú tài quốc tế.
- Có ở khắp cả nước.
- Học sinh sống với gia đình bản xứ.
- Số lượng học sinh mỗi lớp có thể nhiều hơn ở trường tư thục.
- Một vài thành phố và bang có số lượng học sinh Việt Nam đông đảo.
 


2. Trường phổ thông tư thục

  1. - Một số trường cho ở nội trú.
  2. Một số trường có chương trình kết nối cho học sinh cần học thêm Tiếng Anh hoặc kiến thức đại cương.
  3. Một số trường có chương trình Tú tài Quốc tế.
  4. Một số trường chú trọng vào kết quả học tập và chuyển tiếp vào các đại học hàng đầu.
  5. Học phí khá cao so với Phổ thông công lập.
Tags:,

Chia Sẻ :

Chat Facebook