So sánh sản phẩm

Nhập từ khóa của bạn

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CỦA MỸ

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CỦA MỸ

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CỦA MỸ

Có 3 cách để học sinh Việt Nam vào học ở Mỹ. Trong đó, phổ thông công lập chỉ có ở 1 bang duy nhất. Ở tất cả những bang khác, học sinh phải học trường phổ thông tư thục bằng Visa F1.

1. Chương trình trao đổi văn hóa với thị thực diện J1 (ít nhất phải từ lớp 10 hoặc 11 ở Việt Nam)

*Thị thực diện J1 (Visa J-1) được cung cấp cho các cá nhân tham gia vào các chương trình trao đổi. giao lưu hoặc đào tạo. Tìm hiểu thêm về Visa J-1 tại đây. 

- Phí rất thấp, học tại trường phổ thông công lập.
- Học sinh ở với gia đình bản xứ.
- Học sinh không được chọn trường và vùng.
- Học sinh phải về nước sau 1 năm hoặc chuyển đổi sang visa F1 để tiếp tục ở lại.
- Có khả năng, học sinh sẽ không thể tốt nghiệp trung học phổ thông được với thị thực J1.


2. Trường phổ thông tư thục (Thị thực F1)

- Học sinh có thể nhập học từ trên 12 tuổi.
- Loại trường này có trên khắp cả nước.
- Học phí và ăn ở từ $25,000 một năm, trung bình là $32,000.
- Phần lớn sẽ cho học sinh ở với gia đình bản xứ, một số ít trường có khu nội trú.
- Không phải trường nào cũng giảng dạy tiếng anh ESL.
- Có chương trình dự bị đại học đặc biệt với khu nội trú cho học sinh trên 15 tuổi.


3. Cao đẳng cộng đồng (Chỉ có ở bang Washington và trường Jackson ở Michigan của American Honors)

- Một số ít trường cao đẳng giảng dạy chương trình tốt nghiệp phổ phông đặc biệt 1 năm cho học sinh quốc tế dưới 18 tuổi.
- Học sinh có thể nộp đơn vào đại học hoặc học 2 năm tại trường cao đẳng để lấy bằng Diploma.
 

Chia Sẻ :

Chat Facebook