So sánh sản phẩm

Nhập từ khóa của bạn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC CỦA ANH

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC CỦA ANH

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC CỦA ANH
Bằng cấp của Anh được đánh giá cao trên toàn thế giới. Mọi bằng cấp bậc đại học đều được kiểm soát bởi chính phủ Anh. Tất cả đều là bằng danh dự và có thời lượng phổ biến là 3 năm. Những khóa học xen kẽ 1 năm làm việc được gọi là "sanwich cources". Còn các khóa chuyên nghiệp dẫn đến các chứng chỉ hành nghề để gia nhập các tổ chức chuyên môn sẽ lâu hơn các ngành khác (Ví dụ Y, Dược, Kiến trúc, Kĩ sư).

Lưu ý chương trình đại học ở Scotland kéo dài 4 năm nhưng học sinh Scotland lại tốt nghiệp trung học ở lớp 12. Vì thế, những học sinh có điểm A Levels/ Tú tài Quốc tế cao hoặc đã hoàn thành chương trình dự bị đại học ở Anh sẽ có thể vào thẳng năm 2 đại học ở Scotland.

Thời lượng của tất cả các chương trình Thạc sĩ ở Anh là 12 tháng (trừ khi có thêm chương trình thực tập).

Bạn có thể học bậc đại học và sau đại học ở bất cứ trường nào sau đây:


1. Đại học Anh: Có khoảng 150 trường đại học ở Anh và 20% trong số đó được xếp hạng Top 200 trên thế giới. Tất cả đều là trường công lập trừ một số ít các trường sau: University of Buckingham, BPP University and The Law University là những trường tư thục.
 
2. Cơ sở quốc tế của các trường đại học Anh: một số trường đại học có cơ sở ở nước ngoài, cấp bằng tương đương tại Anh với các điều khoản khắt khe tương tự.
 
3. Các trường kinh doanh tư nhân: những trường này phần lớn nằm ở London. Bằng vẫn do các đại học Anh cấp nhưng giảng dạy ở các học viện tư. Các học viên này đào tạo ngành Kinh doanh, Tài chính và Công nghệ thông tin với chi phí thấp hơn các trường đại học nhờ tiết kiệm chi phí vận hành, chủ yếu chỉ có các lớp học và thư viện.
 
4. Các trường Cao đẳng của Anh: nhóm trường này đào tạo 2 chương trình:

- Chương trình Đại học đại cương và cao đẳng HNDs: Đây là chương trình học 2 năm cho phép sinh viên đi làm sau khi tốt nghiệp. Nếu muốn lấy bằng Cử nhân danh dự phải học thêm 1 năm nữa.
- Bẳng cử nhân danh dự: Bằng được cấp bởi các trường đại học nhưng giảng dạy tại các trường Cao Đẳng.

Bằng cấp của các trường nước ngoài tại Anh (ví dụ như chi nhánh đại học Mỹ tại Anh) sẽ KHÔNG được xét duyệt bởi chính phủ Anh nên sẽ không được xem là bằng cấp của Anh dù cho có học tập trên lãnh thổ nước Anh.
Tags:,

Chia Sẻ :

Chat Facebook