So sánh sản phẩm

Nhập từ khóa của bạn

CÁC CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC TẠI ÚC

CÁC CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC TẠI ÚC

  • CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP CỦA ÚC

    CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP CỦA ÚC

    Chương trình “chuyển tiếp” là chương trình đặc biệt được thiết kế cho sinh viên quốc tế nhằm giúp họ chuẩn bị để tham gia chương trình học chính thức. Có 2 loại chương trình chuyển tiếp tại Úc
  • CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI ÚC

    CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI ÚC

    Học sinh Việt Nam có thể chọn học ở 2 loại trường sau đây tại Úc: công lập và tư thục. Trong khối tư thục, có sự khác biệt khá lớn giữa trường nội trú và trường bán trú. Các trường giảng dạy chương trình bang của Úc hoặc chương trình Tú tài Quốc tế. Các trường cũng có nhiều chương trình cho học sinh quốc tế có mong muốn đậu vào các đại học hàng đầu.

Chat Facebook